Τετάρτη  22  19:30  Βαβυλωνία – Αντιεξουσιαστική Κίνηση1922 – 1997. Είκοσι χρόνια μετά: έτος Καστοριάδη, *Το πρόταγμα της αυτονομίας* Ομιλητές: Αλέξανδρος Σχισμένος (Βαβυλωνία), Γρηγόρης Τσιλιμαντός (Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης), Νίκος Κτενάς.

Τετάρτη  22  22:30 – 02:30 : Disco Bar