Εκδήλωση/Ενημέρωση Ο πόλεμος στο Αφριν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία Discussion about the war in Afrin and the state of emergency in Turkey Την εκδήλωση θα ακολουθήσει συζήτηση για δημιουργία ανοιχτής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στο Αφρίν και την Τουρκία After the event we will hold an open assembly to organize solidarity actions to Afrin …

Continue reading