Δεύτερο jam party στο Μικρόπολις την Παρασκευή 25/11/16